Ross Emmett

Van de ontdekker en ontwikkelaar van deze methode leren

Ross Emmett is af en toe nog op reis in Europa, om zijn leerlingen nieuwe technieken, nieuwe volgorden en methoden te leren. Hij geeft m.n.  speciaal de voortgezette Modules EP1 (EMMETT Professional Level 1), EP2 (Emmett Professional Level 2) en verder t/m EP6 en andere speciale dagen. Ross Emmett deelt zijn ervaringen en kennis met zijn leerlingen en gaat intensief in op hun vragen. Sinds ongeveer 2017-2018 is Ross zijn kennis aan het overdragen aan enkele speciaal geselecteerde senior-instructeurs die zijn werk zullen gaan voortzetten.

Voor de mensen die een keer een module van Ross zelf willen meemaken, verwijzen we naar de Australische website. Zie hieronder, klik op de vlag.

Regula Scherrer

Regula (Regi) Scherrer (Zwitserland) heeft ruim 20 jaar in Australië gewoond en gewerkt. Zij was daar bovendien een veelgevraagd Bowen-instructeur. Daarvoor was zij werkzaam als verpleegkundige, waarmee zij een gedegen kennis van anatomie, fysiologie en pathologie (theoretisch en praktisch) heeft opgebouwd.

Intussen heeft Regula Scherrer zich talrijke andere therapievormen eigen gemaakt, waaronder voetzoolreflexzone massage, Shiatsu, lymfdrainage, massage, Bowen-therapie en de EMMETT Techniek. Regula Scherrer is EMMETT Techniek senior-instructeur en geeft in haar lessen steeds blijk van haar grote theoretische en praktische kennis en vaardigheden, welke zij doorgeeft aan haar leerlingen. Zij laat haar studenten in een warme omgeving werken, waarbij zij tevens stimuleert het beste uit henzelf te halen. Met acceptatie voor de soms enorm verschillende achtergronden en niveaus van deze leerlingen (waaronder, artsen, fysiotherapeuten en ander zorgprofessionals). Regula Scherrer geeft les in vloeiend Duits, Engels, Italiaans, Frans en begrijpt het Nederlands uitstekend. Zij is door Ross Emmett als senior-instructeur aangewezen voor de EMMETT Techniek, EMM-Tech, en TBT101 (Tom Bowen Therapie) voor Zwitserland, Oostenrijk, Verenigd Koninkrijk, Nederland, België, en Frankrijk.

Nadat ik Ross Emmett gedurende mijn langdurige verblijf in Australië als, therapeut, collega en docent-leraar heb leren kennen, ben ik heden ten dage weer in mijn geboorteregio werkzaam. De vele positieve resultaten die ik in mijn bloeiende praktijk als Emmett-practitioner terug hoor en zie, vervullen me met diepe vreugde. Deze wonderbaarlijke methode motiveert mij de Emmett Techniek in Europa te verspreiden en toekomstige gebruikers en therapeuten door de eenvoudige toepassingen en integratie in andere therapievormen met verbluffende resultaten, enthousiast te maken.

Ik verheug me er nu al op u op deze reis te mogen begeleiden.

Anneke Loode

Anneke studeerde Fysiotherapie in Groningen en haalde het diploma in 1991. In 1999 rondde ze de opleiding af aan de Opleiding Orthopedische Manuele Therapie te Delft. In 2001 kwalificeerde ze als Bowen Therapeut en in 2008 als Emmett Therapeut.

Anneke heeft haar klinische ervaring opgedaan in verschillende particuliere praktijken in Nederland en Engeland en had van 2000 tot 2013 haar eigen praktijk in Engeland. Ze begon met lesgeven in De Bowen Techniek in 2003 door haar eigen school op te zetten en heeft inmiddels voor de Bowen opleiding in Nederland SNRO ’conform HBO’ accreditatie.

Ze werd EMM-Tech tutor in 2011 en is EMMETT Instructeur sinds 2013, senior-instructeur sinds 2017.

De combinatie van kennis en ervaring in de reguliere en de complementaire sector draagt bij aan haar doel om deze sectoren dichter bij elkaar te brengen en therapeuten de mogelijkheid te bieden een nog betere, nog completere en nog meer patiënt gerichte behandeling te kunnen geven. Ze heeft in Engeland gewoond en gewerkt tussen van 1996 en 2013 en is toen verhuisd naar Lanzarote om in juni 2015 weer terug te keren naar Engeland.

Anneke geeft les in Nederland, België, Engeland, Kroatië, Slovenië. Daarnaast werkt ze in The Portland Physiotherapy and Sports Injury Clinic in East Grinstead waar ze alle modaliteiten in haar pakket geïntegreerd toepast.

Naast haar werk houdt ze van volleyballen, wandelen, het liefst bij een berg omhoog, lezen en schrijven.

Haar motto in het leven, het behandelen en het lesgeven:

The meaning of life is to find your gift. The purpose of life is to give it away

Pablo Picasso

Marco Wiegers

Marco Wiegers heeft na verschillende andere werkzaamheden in Europa, in 1987 een opleiding sportmassage gevolgd en is toen gevraagd te assisteren bij de opleiding sportmassage. Vervolgens werd hij al snel examinator. Als logisch gevolg is hij in 2000 de deeltijdopleiding fysiotherapie gaan volgen, naast andere werkzaamheden; omdat hij vragen bleef houden binnen de sportmassage. Echter, ook na zijn afstuderen in 2004 bleven er vragen, over hoe het beste mensen te behandelen en te begeleiden naar een betere kwaliteit van leven.

De Bowen-Therapie gaf een meer holistische manier van kijken naar mensen, hetgeen een grote meerwaarde werd in zijn werk. En toen kwam de EMMETT Techniek naar Nederland! Marco Wiegers begreep snel de enorme extra toegevoegde waarde van deze techniek en was eigenlijk direct verkocht om deze Techniek samen met de Bowen-therapie te gaan toepassen. De EMMETT Techniek heeft zijn vaardigheden als therapeut enorm vergroot.

In 2013 is hij gevraagd om Representative van de EMMETT Techniek in Nederland en België te worden. Mede door de daardoor tot stand gekomen internationale samenwerking met Ross Emmett, Regula Scherrer en andere representatives en docent-instructeurs voor EMMETT Techniek voor mensen, honden en paarden, is zijn enthousiasme alleen maar groter geworden.

Sinds 2013 is Marco Wiegers ook EMM-Tech tutor; hij geeft per jaar 7-8 EMM-Tech trainingen, naast zijn werk in de eigen praktijk als fysiotherapeut. De resultaten van behandelingen zijn door het gebruik maken van EMMETT Techniek verbazingwekkend goed, snel en bestendig. Daarnaast bezoekt hij beurzen, informatiemarkten en geeft hij presentaties en workshops door heel Nederland voor artsen, fysiotherapeuten, sportmasseurs e.a. In 2014 is hij gevraagd om docent-instructeur te worden. Hij doceert Practitioner.

Zijn moto is:

Je behandelt de mens met een klacht, niet de klacht van een mens. Een wezenlijk verschil.

Ria van Rooijen

In de jaren ’80 is zij begonnen als fysiotherapeut en ontdekte al tijdens haar opleiding dat er met meer aandacht voor preventie heel veel meer te bereiken zou zijn in het bevorderen van gezond functioneren van mensen. Dat was de aanleiding om de geneeskunde studie op te pakken. Tussendoor kreeg zij haar zonen, deed zij een aanvullende scholing sportfysiotherapie en craniomandibulaire disfunctie. Na het artsexamen werd zij gevraagd voor de opleiding sportgeneeskunde; inmiddels een medische specialisatie. Om de zorg voor haar zonen beter te kunnen doen is zij opleidingen gaan volgen bij het Autism Treatment Center of America, waaronder Group Facilitation Training. Ook dat werd geïntegreerd in haar werk. In oktober 1999 is Ria een eigen praktijk gestart als sportarts. Geleidelijk kwam de integrale geneeskunde erbij, en EMMETT Techniek. Zij werd docent medische basiskennis bij Con Amore.
Door het toepassen van EMMETT Techniek, de internationale scholingen in EMMETT Techniek, de gesprekken met Ross en andere EMMETT Practitioners ontdekte ze meer en meer wat EMMETT Techniek kan bijdragen aan de Westerse gezondheidszorg. Ria besloot in mei 2016 om haar sportgeneeskunde praktijk te gaan omvormen naar een praktijk met EMMETT Techniek. De praktijknaam is nu EMMETT Centrum Nederland. Zij werkt samen met Marco Wiegers en als sportarts ook bij Vrouw&Klinieken te Lelystad en is sinds begin 2017 ook representative voor Nederland en België en instructeur EMMETT Techniek tot Practitioner.
Haar motto:

‘One word frees us of all the pain and weight of life: that word is LOVE.’
Sophocles

Judith van Bebber

Judith was al een dierenvriend toen ze heel jong was; het bezitten van honden en paarden en het observeren van hun gedrag en bewegingen is haar passie. Een van haar honden, een Jack Russell, raakte gewond en had een dwarslaesie. Ze leerde een aantal technieken om hem te helpen genezen. En na een paar dagen kon hij weer staan. Dat was een wonder volgens de neurochirurg. Sindsdien is de interesse en nieuwsgierigheid naar het bewegingsapparaat van de dieren alleen maar toegenomen. In 2013 hoorde ze over de humane EMMETT Techniek en had hier zeer goede ervaringen mee. Judith runt haar eigen praktijk, waar ze mens en dier behandelt.

Daarnaast geeft ze momenteel les in Nederland, België, Kroatië, Slovenië, Spanje, Frankrijk, USA en Canada.

 

“It is not the time spent or the number of move used. It is the best outcome for the client that takes precedence.”Ross Emmett

Monique Bouwman