De volledige basisopleiding

De volledige basisopleiding tot EMMETT Practitioner en meer

De opleiding is geschikt voor artsen en therapeuten die in de reguliere en/of complementaire zorg werken, ook op het gebied van sport en bewegen en (lichaamsgerichte) psychotherapie. De opleiding is ook goed geschikt voor alle andere geïnteresseerden, die hun kennis en vaardigheden willen uitbreiden, zoals b.v. mantelzorgers.

Tijdens de opleidingsdagen is er een ongeveer 50/50 verdeling tussen theorie en praktisch oefenen in kleine groepen. De docent-instructeur kan dan ook individuele begeleiding geven. De docent-instructeur gaat vertrouwelijk om met alle informatie die als zodanig kan worden beschouwd.

Tussen de opleidingsdagen door, in de ongeveer 6-8 weken ertussen, is er tijd voor zelfstudie, voor oefenen met elkaar, voor toepassen van de geleerde technieken in de praktijk met het opdoen van ervaring. We schatten de studiebelasting hiervoor in op ongeveer 2 x een dagdeel oefenen en ongeveer 1-2 x p.w. 2-3 uur studie. Dit is echter afhankelijk van vooropleiding, manier en snelheid van leren. ‘Hoe meer je ermee bezig gaat, hoe makkelijker het wordt.’ Volgens vele studenten.

Inhoud van de opleiding

 • Belangrijke aspecten in de omgang met cliënten en patiënten
 • Leren herkennen van klachtenbeelden
 • De EMMETT Techniek principes
 • De punten die gebruikt worden voor het oplossen of verminderen van spanningen

De volledige basisopleiding wordt afgesloten met een Practitioner certificaat en omvat in totaal 11 dagen, 5 x 2 (Module 1&2, Module 3, Module 4, Module 5, Module 6) en een Practitioner dag.

Practitioner dag: op deze dag worden de vaardigheden en kennis uit de 6 Modules gecontroleerd en getest. Bij gebleken geschiktheid wordt de dag afgesloten met een Practitioner (P)certificaat. Het P-certificaat is een meerwaarde om deel te mogen nemen aan de EMMETT Professional opleiding.

Hierna kan tevens vermelding op de website onder therapeuten plaatsvinden.

Na de EMMETT-basisopleiding (Module 1 t/m 6 en P-dag) kunnen verdiepingsdagen worden gevolgd.

EMMETT Techniek voor gevorderde therapeuten: na het volgen van de volledige basisopleiding (Module 1 t/m 6) bestaat de mogelijkheid om te vervolgen met de  EMMETT Professional Opleiding (EP 1 t/m 6). Aanbevolen wordt om als Practitioner eerst de nodige praktijkervaring op te doen. Er zijn zes EP niveaus: EP 1 t/m 6, die ieder twee dagen duren. Afgesloten wordt met een Advanced Practitioner examen. Deze EP’s worden niet vaak gedoceerd, dus meld je op tijd aan en volg de nieuwsbrief voor de aankondigingen. Voor de verwerking van de lesinhoud, het toepassen in de praktijk en ervaring opdoen met deze kennis voor gevorderden kost tijd. En daar houden we rekening mee.

In juni 2017 is SNRO-accreditatie verleend voor de volledige basisopleiding t/m Practitioner Day.

Tijdens Practitioner Day kan een SNRO-certificaat op aanvraag worden overhandigd en na aantonen van identiteit en afgesloten hebben van een SNRO- of CPION-geaccrediteerde opleiding HBO-Medische basiskennis.

De volledige basisopleiding is geaccrediteerd als na- en bijscholing voor 259 SBU of 9,25 EC.

EP1 t/m 4 zijn ook geaccrediteerd door SNRO als na- en bijscholing, per EP voor 55,38 SBU of 1,98 EC.

In de toekomst zullen we de aanvraag doen voor accreditatie van EP5, EP6.

Het NGS (Nederlands Genootschap Sportmassage) heeft m.i.v. 15 augustus 2018 accreditatie verleend voor 60 punten voor de volledige basisopleiding t/m Practitioner.

Opleidingsdagen en tijden: de opleidingen worden op afwisselende dagen gegeven, in verschillende regio’s in Nederland en België. In 2019 starten er opleidingen in Bilthoven, Eindhoven, Antwerpen en Heerenveen. Elke opleidingsdag duurt van 9 tot 17 uur. Zie voor data en locaties het Module overzicht onder Opleidingsdata.

De Practitioner Day, de Tutor Day, de Clinic Day en de EP’s worden meestal centraal voor Nederland en België gepland. Juist door meer studenten vanuit verschillende regio’s en met verschillende achtergronden samen te laten leren en oefenen, ontstaat een meerwaarde voor iedere student door de diversiteit in feedback.

Docenten: de opleidingen worden gegeven door docenten-instructeurs die door Ross Emmett zijn opgeleid. Zie onder docenten. Ook Ross Emmett zelf geeft nog wel eens in Nederland een module of EP.

Tarieven
Module 1&2 € 420,-

Module 3 t/m 6 € 380,-

Practitioner Day € 210,-

SNRO-certificaat € 51,- en eventueel portokosten € 3,50

EP1 t/m 6 per EP € 420,-

Voor het herhalen van een Module en Tutor Dag geldt een korting van 50%. Voor herhaling van een EP geldt een korting van 30%.

Wij zijn vrijgesteld van BTW.

OVERZICHT van de volledige basisopleiding

Beschrijving van de volledige basisopleiding

Module 1&2 (twee dagen)

Dag 1

 • Overzicht van de volledige opleiding en de doelen van de dag
 • Filosofie van EMMETT Techniek
 • De EMMETT principes
 • Verbetering van romprotatie
 • Bekken- en heupontspanning
 • Ontspannen van iliopsoas
 • Balans

Dag 2

 • Verdieping van module 1
 • Schouder- en nekontspanning
 • Verbetering van mobiliteit van schouders, armen en nek
 • Verbetering van hoofdrotatie

Module 3 (twee dagen)

 • Verdieping van de technieken uit Module 1&2
 • Alternatieven voor iliopsoasontspanning
 • Verdere mogelijkheden voor verbeteren van schoudermobiliteit
 • Verbeteren van bekkenmobiliteit
 • Verbetering van grijpkracht, elleboog- en schoudermobiliteit
 • Verminderen of oplossen van knie- en heuppijn
 • Voetbalans
 • Verbetering van ademhaling
 • Herstellen van lichaamsevenwicht

Module 4 (twee dagen)

 • Verdieping van de technieken uit Module 1 t/m 3
 • Buikspierontspanning
 • Verdere verbetering van schoudermobiliteit
 • Verdere verbetering bij rugpijn
 • Verbetering van armbeweeglijkheid
 • Verbetering van mobiliteit van boven- en onderbeen
 • Verbetering van mobiliteit van voetgewrichten
 • Verdere technieken voor verminderen van kniepijn

Module 5 (twee dagen)

 • Verdieping van de technieken uit Module 1 t/m 4, controle op de uitvoering en oefen examen (schriftelijk en praktijk)
 • Na deze dag is het mogelijk om de Tutor Dag te volgen (als Tutor kan je in je eigen praktijk EMM-Tech trainingen geven)
 • Ontspanning van kaakspieren
 • Verdere ontspanningstechnieken voor verbeteren van mobiliteit van schouders en nek
 • Vrijmaken van bovenste luchtwegen, bevorderen vochtafvoer
 • Verdere technieken voor het verminderen van kniepijn
 • Verdere technieken voor verbeteren van voet- en enkelgewrichten
 • Verdere ontspanning en verbetering van mobiliteit van bovenbeen
 • Bekkenontspanning

Module 6 (twee dagen)

 • Verdieping van de technieken uit Module 1 t/m 5
 • Verdere technieken voor iliopsoasontspanning
 • Verbeteren van blaas- en plasklachten
 • Verdere ontspanning en verbetering van bovenbeensmobiliteit
 • Verbetering van voetpijn
 • Verdere technieken voor verbeteren van nekmobiliteit
 • Verdere ontspanning van bovenarm
 • Verminderen of oplossen van diepe heuppijn
 • EMMETT lymfdrainage

Het afsluiten van de volledige EMMETT basisopleiding gebeurt op de eendaagse Practitioner dag. De kennis en vaardigheden uit de Modules 1 t/m 6 worden getest en bij gebleken geschiktheid wordt de dag afgesloten met het uitreiken van het Practitioner certificaat.