De volledige basisopleiding

De volledige basisopleiding tot EMMETT Practitioner en meer

Doelgroepen:

 • artsen en therapeuten die in de reguliere en/of complementaire zorg werken, ook op het gebied van sport en bewegen en (lichaamsgerichte) psychotherapie.
 • alle andere geïnteresseerden, die hun kennis en vaardigheden willen uitbreiden, zoals b.v. mantelzorgers.

Hoe ziet de opleiding eruit?

 • de opleiding wordt per 2 lesdagen achter elkaar gegeven; op beide dagen is er een ongeveer 50/50 verdeling tussen theorie en praktisch oefenen in kleine groepen.
 • de instructeur kan dan ook individuele begeleiding geven.
 • de docent-instructeur gaat vertrouwelijk om met alle informatie die als zodanig kan worden beschouwd. Zie ook onze privacyverklaring en die van je docent.
 • na 2 dagen opleiding is er ongeveer 6-8 weken tijd voor zelfstudie, voor oefenen met elkaar, voor toepassen van de geleerde technieken in de praktijk met het opdoen van ervaring.
 • we schatten de studiebelasting hiervoor in op ongeveer 2 x een dagdeel oefenen en ongeveer 1-2 x p.w. 2-3 uur studie. Dit is echter afhankelijk van vooropleiding, manier en snelheid van leren. ‘Hoe meer je ermee bezig gaat, hoe makkelijker het wordt.’ Volgens vele studenten.

Inhoud van de opleiding

 • Belangrijke aspecten in de omgang met cliënten en patiënten
 • Leren herkennen van klachtenbeelden
 • De EMMETT Techniek principes
 • De punten die gebruikt worden voor het oplossen of verminderen van spanningen

De volledige basisopleiding wordt afgesloten met een Practitioner certificaat en omvat in totaal 12 dagen, 6 x 2 (Module 1&2, Module 3, Module 4, Module 5, Module 6), Review dag Module 6 en een Practitioner dag.

Practitioner dag: op deze dag worden de vaardigheden en kennis uit de 6 Modules gecontroleerd en getest. Er wordt een kort schriftelijk examen afgenomen. Bij gebleken geschiktheid wordt de dag afgesloten met een Practitioner (P) certificaat. Het P-certificaat is een meerwaarde om deel te mogen nemen aan de EMMETT Advanced Practitioner (EP1 t/m EP6) opleiding. EP’s worden ook op volgorde gevolgd. Deelname aan EP1 mag al na het volgen van module 6. 

Na het behalen van het Practitioner Certificaat kan tevens vermelding op de website onder therapeuten plaatsvinden.

Na het behalen van het Practitioner Certificaat wordt er van de therapeut verwacht dat er jaarlijks minimaal 1 dag aan nascholing in EMMETT Techniek wordt gedaan. Dat mag ook bv. een short course zijn van EMMETT voor dieren.

Na de EMMETT-basisopleiding (Module 1 t/m 6 en P-dag) kunnen verdiepingsdagen worden gevolgd.

EMMETT Techniek voor gevorderde therapeuten: na het volgen van de volledige basisopleiding (Module 1 t/m 6) bestaat de mogelijkheid om te vervolgen met de  EMMETT Advanced Practitioner opleiding (EP 1 t/m 6). Aanbevolen wordt om als Practitioner eerst de nodige praktijkervaring op te doen. Er zijn zes EP niveaus: EP 1 t/m 6, die ieder twee dagen duren. Afgesloten wordt met een Advanced Practitioner examen.

Deze EP’s worden niet vaak gedoceerd, dus meld je op tijd aan en volg de nieuwsbrief voor de aankondigingen. Voor de verwerking van de lesinhoud, het toepassen in de praktijk en ervaring opdoen met deze kennis voor gevorderden kost tijd. En daar houden we rekening mee.

EP6, Advanced Practitioner

Tijdens EP6 wordt door de docent bekeken en beoordeeld of de therapeut kan laten zien:

 • goed begrip van alle hieraan vooraf gegane lesstof
 • goede accuratesse in het praktijkwerk
 • goede kennis van de eerder geleerde procedures (mod1-EP6)
 • inzicht en begrip m.b.t. de verschillende behandelstartegieën
 • de vaardigheid om client-specifieke behandeling te geven, gebaseerd op en geëvalueerd met testen van de cliënt
 •  de vaardigheid om de concepten van voorbereiden, corrigeren en stabilizeren te integreren

Tijdens EP6 beidt de docent de kans om bovenstaande te laten toetsen, om een schriftelijk examen te doen. indien de therapeut aan alle eisen voldoet, kwalificeert de therapeut zich als Advanced Emmett Technique Practitioner. waarvoor een ‘Certificate of Porficiency’ namens Head Office Australia wordt uitgereikt.

Omdat er ook deelnemers aan de EMMETT Techniek opleidingen zijn, die de technieken voor zichzefl of in mantelzorg gebruiken, is er een keus om deel te nemen aan de toetsing. bij deelname en laten zien van voldoende vaardigheid wordt een certificaat van deelname afgegeven.

Accreditaties

SNRO

De opleiding tot EMMETT Practitioner: 14,92 EC

Daarvoor zal de instructeur bij Module 1&2 extra informatie geven. Voor het kunnen afgeven van het SNRO-certificaat heeft SNRO enkele voorwaarden gesteld: een afgeronde opleiding HBO-niveau medische basiskennis (SNRO of CPION-geaccrediteerd), het bestuderen van de literatuur van de literatuurlijst, de technieken in de praktijk toepassen (met het opdoen van ervaring), oefenen met mede-studenten en twee keer een case-study doen.

De case-study doet de student na module 5 en na module 6. Dus in totaal twee keer. Bij module 5 zal de instucteur hier nog even aandacht aan besteden. De case-study wordt anoniem gemaild naar Ria via info@emmett-techniek.nl waarna de student een beoordeling ontvangt. Na module 6 mailt de student ook een kopie van het certificaat MBK aan Ria. Ria mailt de factuur voor het SNRO certificaat. Tijdens Practitioner day controleert de instructeur de identiteit van de student en geeft dat door aan Ria. Na het behalen van het Practitioner certificaat en na betaling van de factuur, zal Ria het SNRO-certificaat per post opsturen.

EP1 t/m 6:  5,53 EC per EP

Voor het kunnen afgeven van een SNRO certificaat zijn er voorwaarden gesteld: de Practitioner heeft ook het SNRO-certificaat van het Practitioner niveau in bezit; er is met mede-Practitioners geoefend, er is met eerder geleerde technieken in de eigen praktijk ervaring opgedaan; voorafgaand aan de EP doet de Practitioner een case-study. De case-study wordt via info@emmett-techniek.nl naar Ria gemaild. Ria geeft feedback, mailt de factuur en zal vervolgens na ontvangst van de betaling het SNRO-certificaat per post opsturen.

NGS, Nederlands Genootschap voor Sportmassage

De opleiding tot Practitioner: 66 punten.

AVIG, Artsen Vereniging voor Integrale Geneeskunde

Accreditatie is in aanvraag.

Opleidingsdagen en tijden: de opleidingen worden op afwisselende dagen gegeven, in verschillende regio’s in Nederland en België. Elke opleidingsdag duurt van 9 tot 17 uur. Inschrijven kan via de mail of inschrijflink bij de betreffende instructeur. Het is prima mogelijk om te wisselen van instructeur. Inschrijven gaat per module of EP.

Zie voor data en locaties het Module overzicht onder Opleidingsdata.

Docenten: de opleidingen worden gegeven door docenten-instructeurs. Zie onder docenten. Ook Ross Emmett zelf geeft nog wel eens in Nederland een module of EP.

Tarieven 2021
Module 1&2 € 420,-

Module 3 t/m 6 € 380,- per module

Review dag € 190,-

Practitioner Day € 210,-

SNRO-certificaat € 53,75 en eventueel portokosten € 4,50

EP1 t/m 6 per EP € 420,-

Voor het herhalen van een Module en Tutor Dag geldt een korting van 50%. Voor herhaling van een EP geldt ook een korting van 50%.

Wij zijn vrijgesteld van BTW.

OVERZICHT van de volledige basisopleiding

Beschrijving van de volledige basisopleiding

Module 1&2 (twee dagen)

Dag 1

 • Overzicht van de volledige opleiding en de doelen van de dag
 • Filosofie van EMMETT Techniek
 • De EMMETT principes
 • Verbetering van romprotatie
 • Bekken- en heupontspanning
 • Ontspannen van iliopsoas
 • Balans

Dag 2

 • Verdieping van module 1
 • Schouder- en nekontspanning
 • Verbetering van mobiliteit van schouders, armen en nek
 • Verbetering van hoofdrotatie

Module 3 (twee dagen)

 • Verdieping van de technieken uit Module 1&2
 • Alternatieven voor iliopsoasontspanning
 • Verdere mogelijkheden voor verbeteren van schoudermobiliteit
 • Verbeteren van bekkenmobiliteit
 • Verbetering van grijpkracht, elleboog- en schoudermobiliteit
 • Verminderen of oplossen van knie- en heuppijn
 • Voetbalans
 • Verbetering van ademhaling
 • Herstellen van lichaamsevenwicht

Module 4 (twee dagen)

 • Verdieping van de technieken uit Module 1 t/m 3
 • Buikspierontspanning
 • Verdere verbetering van schoudermobiliteit
 • Verdere verbetering bij rugpijn
 • Verbetering van arm beweeglijkheid
 • Verbetering van mobiliteit van boven- en onderbeen
 • Verbetering van mobiliteit van voetgewrichten
 • Verdere technieken voor verminderen van kniepijn

Module 5 (twee dagen)

 • Verdieping van de technieken uit Module 1 t/m 4, controle op de uitvoering en oefen examen (schriftelijk en praktijk)
 • Na deze dag is het mogelijk om de Tutor Dag te volgen (als Tutor kan je in je eigen praktijk EMM-Tech trainingen geven)
 • Ontspanning van kaakspieren
 • Verdere ontspanningstechnieken voor verbeteren van mobiliteit van schouders en nek
 • Vrijmaken van bovenste luchtwegen, bevorderen vochtafvoer
 • Verdere technieken voor het verminderen van kniepijn
 • Verdere technieken voor verbeteren van voet- en enkelgewrichten
 • Verdere ontspanning en verbetering van mobiliteit van bovenbeen
 • Bekkenontspanning

Module 6 (twee dagen)

 • Verdieping van de technieken uit Module 1 t/m 5
 • Verdere technieken voor iliopsoasontspanning
 • Verbeteren van blaas- en plasklachten
 • Verdere ontspanning en verbetering van bovenbeensmobiliteit
 • Verbetering van voetpijn
 • Verdere technieken voor verbeteren van nekmobiliteit
 • Verdere ontspanning van bovenarm
 • Verminderen of oplossen van diepe heuppijn
 • EMMETT lymfvolgorde
 

Het afsluiten van de volledige EMMETT basisopleiding gebeurt met een Review6 dag en een eendaagse Practitioner dag. Op de Practitioner dag worden de kennis en vaardigheden uit de Modules 1 t/m 6 getest en extra aandacht besteed aan therapeutische toepassingen, bij gebleken geschiktheid wordt de dag afgesloten met het uitreiken van het Practitioner certificaat.

Mantelzorgers kunnen ervoor kiezen deze Review6 en Practitioner Day niet te doen.